Imprezy cykliczne

noworoczny koncert kolęd i pastorałek

Noworoczny koncert kolęd i pastorałek

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

Wiedeń ma swój Koncert Noworoczny, Lwów ma swój Noworoczny Koncert Muzyki Filmowej, Warszawa – Noworoczny Koncert z Tańcami na Lodzie, a Jastrowie ma swój Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek. Coroczny koncert w wykonaniu chórów z Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, którzy wykonują popularne i mniej znane kolędy i pastorałki. Gościmy takie chóry jak: Sonata z Okonka z prezes Danutą Perłowską i dyrygent Lilią Czają, Tęcza z Zakrzewa z prezesem  Krzysztofem Gniotem i dyrygent Marią Kaaz- Rożeńską i Gromada ze Starej Wiśniewki z prezesem Janem Zawadzkim i dyrygent Lilią Czają. Gospodarzem koncertu jest Chór Gaudium działający przy Ośrodku Kultury w Jastrowiu. Artystom towarzyszył prezes PZCH i O – Aleksander Korkiewicz. Koncert prowadzi wiceprezes Związku – Estera Serówka.

 


FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

WOŚP w naszym Ośrodku Kultury to niezawodna ekipa Wolontariuszy, Fundatorów, Artystów i ludzi dobrej woli, którzy z zaangażowaniem pomagają osiągnąć jak najlepszy wynik. Od samego początku licytujemy, gramy, tańczymy i śpiewamy dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Wspieramy WOŚP nie tylko w Jastrowiu, ale również na terenie całej gminy w naszych świetlicach wiejskich w Nadarzycach, Samborsku, Brzeźnicy,Brzeźnicy Kolonii oraz w Sypniewie w Wiejskim Domie Kultury. Razem z Jurkiem Owsiakiem gramy do końca świata i jeden dzień dłużej.


Jastrowski Przegląd Teatrów Biały-Zielony-Niebieski

Jastrowski Przegląd Teatrów Biały-Zielony-Niebieski

JASTROWSKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TEATRALNYCH BIAŁY-ZIELONY-NIEBIESKI

Przegląd został zainicjowany w 2012 roku przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrowiu i przez tę Komisję jest każdego roku finansowany. Jury przyznaje nagrody dla najlepszej grupy teatralnej, aktora, aktorki, reżysera oraz za najlepszą scenografię i kostiumy.
Wysoki poziom artystyczny, dostarczanie widzom niezwykłych mocji i wzruszeń oraz zwrócenie uwagi na problemy z jakimi borykają się ludzie żyjący obok nas to cel jaki przyświeca idei tego przeglądu.


POWIATOWY PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH IM. CECYLII IGIEL

Inicjatorami powiatowego przeglądu byli Pani Cecylia Igiel i Pan Bogusław Wętkowski. Konkurs odbywa się od 1998 roku w miesiącu maju. W sali widowiskowej Ośrodka Kultury uczestnicy prezentują swoje zdolności w kategoriach: małe formy teatralne i recytacje. Tancerze , zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne oraz soliści próbują swoich sił w amfiteatrze miejskim.


MFF Bukowińskie Spotkania 2

MFF Bukowińskie Spotkania

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA

Bukowińskie Spotkania. Nazwa zawiera wszystko. Festiwal ukazuje bogactwo bukowińskiej kultury ludowej wszystkich narodów, które zamieszkiwały lub zamieszkują Bukowinę. Na festiwalowych scenach prezentowane są bukowińskie pieśni, muzyka, taniec i obrzędy. Spotkają się zespoły, których członkowie mieszkają na Bukowinie, kiedyś jednej, dzisiaj podzielonej pomiędzy Ukrainę i Rumunię, oraz zespoły złożone z bukowińskich emigrantów, którzy mieszkają w Polsce, na Węgrzech, Słowacji, w Bośni i Republice Mołdawii. Jest ten Festiwal wielkim hymnem Bukowiny, która była i jest krainą tolerancji, łagodności i pokojowej współpracy wielu narodów. Inicjatorem, twórcą i dyrektorem Festiwalu jest Zbigniew Kowalski.
W Jastrowiu Festiwal odbywa się na przełomie czerwca rozpoczynając barwnym korowodem ulicami miasta. W amfiteatrze zespoły prezentują się tańcząc i śpiewając, ukazując tym samym piękno Bukowiny. Kolejny dzień to Smaki Bukowiny- bogactwo smaków i zapachów potraw okraszonych dobrą muzyką. To także występ naszych Jastrowiaków, którzy jako gospodarze wprowadzają wszystkich w ten wielobarwny i wielokulturowy Festiwal. Ostatni dzień to Noc Świętojańska na plaży miejskiej w Jastrowiu w blasku pochodni, kolorowych wianków i pokazów.

 

 

 


Piknik militarny

Piknik militarny

                          PIKNIK MILITARNY

Piknik Militarny w Jastrowiu odbywa się corocznie w sierpniu i trwa przez trzy dni. Podczas każdej imprezy przygotowujemy dla widzów masę ciekawych atrakcji, spośród nich można wymienić: pokazy dynamiczne prawdziwego sprzętu wojskowego, zapierające dech w piersiach inscenizacje walk z czasów II wojny światowej – z użyciem czołgów i pojazdów pancernych, wieczorne koncerty znanych zespołów, pyszną wojskową grochówkę i nie tylko, wesołe miasteczko dla dzieci i dorosłych, konkursy, stoiska handlowe oraz wiele innych ciekawych atrakcji.

 

 

 


DOŻYNKI GMINNE

Dożynki to wydarzenie na które czekają mieszkańcy całej gminy Jastrowie. Co roku odbywają się w innym sołectwie. Bogaty w występy program artystyczny zamyka koncert i zabawa taneczna. Atrakcje towarzyszące w postaci animacji dla dzieci i dorosłych, stoisk handlowych i pokazów o różnym charakterze m.in. zawodów odchodzących w niepamięć tj. garncarstwo czy kowalstwo uświetniają konkursy sołectw czy Słodki konkurs na najsmaczniejszy wypiek.


SENIORIADA

Senioriada to święto naszych Seniorów, którzy zrzeszeni przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Prezesem Panią Krystyną Błońską, bawią się i pokazują jak można czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym. Impreza odbywająca się od kilku lat doskonale wpisała się w kalendarz imprez w Ośrodku Kultury umożliwiając zarówno Seniorom jak i artystom zaprezentowanie się na naszej scenie.


dyktando2DYKTANDO O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII POWIATU ZŁOTOWSKIEGO

Dyktando to wydarzenie organizowane od 1999 roku pod patronatem Starostwa Powiatu Złotowskiego. Uczestnicy sprawdzają siebie w czterech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz dorośli. Kapituła przyznaje również tytuł Mistrza nad Mistrzami. Po sprawdzianie z pisowni, czas uświetnia współpracujący z Ośrodkiem Kultury -Teatr Matysarek ze Złotowa z reżyserem sztuk i opiekunem aktorów Andrzejem Motakiem.

 

 

 

 


JARMARK MIKOŁAJKOWY

Święty Mikołaj, elfy, aniołki i śnieżynki goszczą w Jastrowiu rokrocznie na placu Jana Pawła II, aby obdarować wszystkich przybyłych upominkiem, wysłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci, młodzieży i tych najstarszych. Podczas Jarmarku mieszkańcy wspólnie odpalają światełka na świątecznej miejskiej choince, kupują ozdoby i wyroby świąteczne od lokalnych artystów i przedsiębiorców dobrego smaku. Konkursy na najpiękniejszą bombę choinkową czy świąteczną piosenkę, Święty Mikołaj również wręcza prezenty. Spotykamy się tradycyjnie 6 grudnia.


Wędrujaca kolęda pod choinkę

Wędrująca kolęda pod choinkę

WĘDRUJĄCA KOLĘDA POD CHOINKĘ- KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

Projekt artystów kultywujących tradycję świąt Bożego Narodzenia poprzez wspólne śpiewanie kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych. Każdy utwór wykonywany jest w autorskich aranżacjach i interpretacji. Spotkanie z lekką i nastrojową nutą, która pozwala nam przedłużyć magię świąt podczas wspólnego spotkania.