Zamówienia publiczne

Zawiadomienie II dot. wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej na wykonanie usługi „Usługa Ochrony osób i mienia imprezy masowej” – VIII Arena Festiwal – 1 Dzień Wolności – Jastrowie 9-11 sierpnia 2019r.

Zawiadomienie II

Zawiadomienie dotyczące: wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej na wykonanie usługi „Ochronę osób i mienia podczas imprez plenerowych, w tym również masowych, organizowanych przez Ośrodek Kultury w Jastrowiu- sezon 2019”

Zaw.ochrona

Zapytanie ofertowe technika estradowa VIII Arena Festiwal 1.Dzień Wolności Jastrowie 2019

W sprawie techniki estradowej dotyczącej koncertu
Agnieszki Chylińskiej prosimy kontaktować się z następującymi osobami:

Artur Pękała, arturp77@wp.pl
Jacek Antosik, antos@people.pl

Zapytanie ofertowe technika estradowa VIII Arena Festiwal 1.Dzień Wolności Jastrowie 2019

Zapytanie ofertowe na usługę ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej VIII Arena Festiwal 1. Dzień Wolności 2019 Jastrowie 9-11.08.2019 r.

Zapytanie ofertowe na usługę ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej VIII Arena Festiwal 1. Dzień Wolności 2019 Jastrowie 9-11.08.2019 r.

Zapytanie ofertowe na usługę ochrony osób i mienia podczas imprez plenerowych w tym również masowych org. przez OKJ sezon 2019

Zapytanie ofertowe na usługę ochrony osób i mienia podczas imprez plenerowych w tym równiez masowych org. przez OKJ sezon 2019

ZAWIADOMIENIE dot. wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej na wykonanie usługi – Przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej podczas imprezy – VIII Arena Festiwal „1. Dzień Wolności” 2019 w Jastrowiu

zaw.gastronomia

Zawiadomienie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej na TECHNIKĘ ESTRADOWĄ DO REALIZACJI IMPREZ PLENEROWYCH ORGANIZOWANYCH przez OKJ rok 2019

Zawiadomienie

Zapytanie ofertowe na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej podczas imprezy VIII Arena Festiwal 1.Dzień Wolności 2019 w Jastrowiu w dn. 09-11.08.2019 r.

gastronomia

Zapytanie ofertowe.Technika estradowa do realizacji imprez plenerowych organizowanych przez OK w Jastrowiu w roku 2019

Zapytanie ofertowe. Technika estradowa do realizacji imprez plenerowych organizowanych przez Ośrodek Kultury w Jastrowiu w roku 2019

Zawiadomienie
Zawiadomienie 03.07

Zapytanie ofertowe dotyczące: techniki scenicznej na VII Piknik Historyczny 1.Dzień Wolności

Zapytanie ofertowe drugi termin zmieniony

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy

3 LOMBARD RIDER – FOH I MONITOR 2018

4 LOMBARD RIDER – O+�WIETLENIE plener 2018(2)

KASIA ALL-kopia

Lobuzy rider techniczny 2017_18

PIERSI_Rider_Techniczny_2018

RIDER CLASSIC

załącznik_nr_3_Specyfikacja scena, nagłośnienie, oświetlenie, Jastrowie drugi termin zmieniony

zalacznik_nr_4_oswidczenie_o_korzystaniu_z_podwykonawcow zalacznik_

nr_5_wykaz_zrealizowanych_uslug zalacznik

_nr_6_wykaz_proponowanego_sprzetu_naglosnieniowego

zalacznik_nr_7_program

 

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 4/2018

zawiadomienie 6.06

Zapytanie ofertowe dotyczące: techniki scenicznej na VII Piknik Historyczny

 

Zapytanie

Zawiadomienie dotyczące: wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej zakupu i dostawy aktywnego liniowego systemu nagłaśniającego

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie dotyczące: wyboru najkorzystniejszej oferty  na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej podczas imprezy VII Piknik Historyczny

ZAWIADOMINIE

 

Zapytanie ofertowe dotyczące: zakupu i dostawy aktywnego liniowego systemu nagłaśniającego

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej podczas imprezy VII Piknik Historyczny Pierwszy Dzień Wolności 2018 w Jastrowiu w dn. 10-12.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe

 

Zawiadomienie dotyczące: wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej na wykonanie usługi „Modernizacja pomieszczeń (sala główna, toalety) WDK Sypniewo”
WDK

Zapytanie ofertowe:
modernizacja pomieszczeń (sala główna, toalety) WDK Sypniewo

Zapytanie ofertowe

Kosztorys ofertowy

 

Zawiadomienie dotyczące: najkorzystniejszej oferty cenowej na wykonanie usługi – wykonanie usługi budowlanej „Modernizację dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy położonej na działce nr 115/12”

Zawiadomienie.

 

Zawiadomienie dotyczące: wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi – „Zapewnienie pełnej realizacji techniki scenicznej podczas imprezy VI Piknik Militarny „Pierwszy Dzień Wolności” Jastrowie 2017, tereny piknikowe w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego w dniach 11-13 sierpnia 2017″.

Zawiadomienie.

Zapytanie ofertowe: Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy położonej na  działce nr 115/12

Zapytanie ofertowe.

Kosztorys.

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytanie ofertowego na modernizację dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy położonej na działce nr ewid. 115/12

Unieważnienie.

Zawiadomienie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej  na wykonanie usługi – wykonanie usługi budowlanej „Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy położonej na działce nr 115/12”.

Zawiadomienie.

Zapytanie ofertowe: Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy położonej na działce nr 115/12.

Zapytanie ofertowe.

Kosztorys ofertowy.

 

Zmiana do zapytania ofertowego na zadanie pn. Zapewnienie pełnej realizacji techniki scenicznej podczas imprezy VI Piknik Militarny Pierwszy Dzień Wolności Jastrowie 2017 tereny piknikowe w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego w dniach 11-13 sierpnia 2017.

Zmiana do zapytania ofertowego.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego na przebudowę budynku gospodarczego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrowiu.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego na przebudowę budynku gospodarczego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrowiu.

 

Zapytanie ofertowe na zapewnienie pełnej realizacji techniki scenicznej podczas imprezy VI Piknik Militarny Pierwszy Dzień Wolności Jastrowie 2017 tereny piknikowe w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego w dniach 11-13 sierpnia 2017 r.

Zapytanie ofertowe na zapewnienie pełnej realizacji techniki scenicznej podczas imprezy VI Piknik Militarny Pierwszy Dzień Wolności Jastrowie 2017 tereny piknikowe w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego w dniach 11-13 sierpnia 2017 r.

 

Zapytanie ofertowe: Przebudowa budynku gospodarczego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrowiu.

Zapytanie ofertowe

Kosztorys ofertowy

Zapytanie ofertowe na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej podczas imprezy VI Piknik Militarny Pierwszy Dzień Wolności 2017 w Jastrowiu w dn. 11-13.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej podczas imprezy VI Piknik Militarny Pierwszy Dzień Wolności 2017 w Jastrowiu w dn. 11-13.08.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie techniki estradowej, imprezy plenerowej – VI Piknik Militarny Pierwszy Dzień Wolności z uwzględnieniem wyłączności na obsługę gastronomiczną.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA

Zapytanie ofertowe – VI Piknik Militarny w Jastrowiu 2017

Wykonanie TECHNIKI ESTRADOWEJ, IMPREZY PLENEROWEJ – VI PIKNIK MILITARNY „PIERWSZY DZIEŃ WOLNOŚCI” 2017 W JASTROWIU z uwzględnieniem wyłączności na obsługę gastronomiczną.

Zapytanie ofertowe:
VI Piknik Militarny w Jastrowiu 2017

V Piknik Militarny w Jastrowiu 2016

Wykonanie TECHNIKI ESTRADOWEJ, IMPREZY PLENEROWEJ – V PIKNIK MILITARNY „PIERWSZY DZIEŃ WOLNOŚCI” 2016 W JASTROWIU z uwzględnieniem wyłączności na obsługę gastronomiczną.

Zapytanie ofertowe:
V Piknik Militarny w Jastrowiu 2016

Zawiadomienie o wyborze oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe:
Ochrona imprezy V Piknik Militarny Jastrowie 2016

Zawiadomienie o wyborze oferty:
Zawiadomienie wybór oferty na ochronę V Piknik Militarny w Jastrowiu

Przetarg.

Remont elewacji montaż dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrowiu.
00. OPIS
01 Biblioteka SPEC.
04 oferta
ogłoszenie o przetagu
SIWZ-2
02 RYSUNKI

Zawiadomienie o wyborze oferty:
Zawiadomienie

Zapytanie ofertowe:
zapytanie ofertowe na inspektora nadzoru
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty:
Zaw.-nadzór

Zapytanie ofertowe: Modernizacja dachu
w świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy.

projekt-umowy
dach-z-blachy
dach-z-papy projekt-umowy zapytanie-ofertowe
dach-z-blachy
zapytanie-ofertowe

zawiadomienie